Den originale LæsLydret-serie fra Special-pædagogisk forlag

Staveraketten

Skriveraketten

Lydsporet


Forfatter: Randi Solvang m.fl.

Udgivet på Special-Pædagogisk forlag

Special-pædagogisk forlag er opkøbt af Alinea

TILBUD:

Et restoplag af materialer fra SP-f kan købes direkte fra  forfatteren Randi Solvang

Staveraketten

STAVERAKETTEN

1. udgaven

Består af en lærerbog

evalueringshæfte til eleven

og øvehæfter til hver delfase


Klik videre her

Tekst: Elsebeth Otzen,

E. Therkelsen, Randi Solvang

Skriveraketten

SKRIVERAKETTEN


Består af en lærerbog

opgavehæfte til eleven

i 5 udviklingsfaser


Klik videre her

Tekst: Elsebeth Otzen,

Karen Bohr, E. Therkelsen, Randi Solvang

Lydsporet

LYDSPORET


Består af lærerbog

evalueringsark

2 X 10 opgavehæfter på to niveauer


Klik videre her

Tekst: Elsebeth Otzen,

Karen Bohr, Yvonne Lund, Randi Solvang

Til evaluering i stavning


Elevhæfte

LærerhæfteSe ex her

Tekst: Randi Solvang

Til øvning i stavning


Øvehæfter til fase 1-4

Lærerbog til fase 3

Facitlister til fase 2 og 4


Se ex her

De 14 øvehæfter følger »Staverakettens« systematik. 

Der er en tæt sammenhæng imellem evalueringsmaterialet og undervisningsmaterialet. Når elev og lærer har fundet staveudviklingstrin og den delfærdighed, der skal arbejdes med, vil man kunne gå direkte til øvematerialet.

Materialet er oplagt til specialundervisning, og det vil også kunne anvendes i danskundervisningen.    Ekstra materiale til download

I 2021 udkom 2. udgave af evaluerings- og øvehæfter, NyStaveraket på Alinea.

Stavefaserne blev fx opdateret og Fase 5, Retskrivning tilføjet. Se de 5 faser her:

Ekstra evalueringsopgaver til trin 1 Sproglig opmærksomhed

kan downloades i pdf, her: 

Ekstra evalueringsopgaver til trin 2

Lydret stavning

kan downloades i pdf, her: 

Ekstra øveopgaver til trin 4

Morfemer 1

kan downloades i pdf, her: 

Ekstra øveopgaver til trin 4

Morfemer 2

kan downloades i pdf, her: 

Lærerbogen til øvehæfterne indeholder staveregler til hvert deltrin, forslag til mundtlig gennemgang, facit til de enkelte øvehæfter, ekstraopgaver samt test til hvert deltrin.


Fra anmeldelse i Folkeskolen:

"Lærerbogen til øvehæfterne med test, ekstraopgaver og facitlister er god, grundig og systematisk.

Hvis man arbejder med »Staveraketten«, bør man også anskaffe denne bog."

Tove KettnerHeiberg

Tekst: Elsebeth Otzen,

Karen Bohr, E. Therkelsen,

Randi Solvang

LÆS MERE OM SKRIVERAKETTEN

til download

KLIK her:

Lærerbogens indhold

- en oversigt

Skriveudviklingstrin

Oversigt med de 4 faser/trin

Skrivefaktormodel - fra talesprog til skrivefærdigheder

Skriveudviklingsfaser

Lundberg&Høien

Jørgen Frost

Skriveraketten

Udfyldning af elevark

-- nogle eksempler fra Lærerbogen

Handlingens bro

- en modeltil elever

Tekst: Karen Bohr, Yvonne Lund, Elsebeth Otzen, Randi Solvang

HENT EKSTRA MATERIALE

Evalueringsarket 

kan downloades i pdf, her:

Facit til evalueringsarket - billedoversigt

kan downloades i pdf, her:

Facit til Opgavehæfte 10a/Særlyde

kan downloades i pdf, her:

Facit til Opgavehæfte 10b/Særlyde

kan downloades i pdf, her:

Opgavehæfterne er opdelt

i a- og b-hæfter.

b-hæfterne med større udfordringer har opgaver, der kræver læsning.


Hæfterne arbejder med

–  rim, forlyd, udlyd og indlyd

– at identificere lydes antal

   og placering,

– fjerne og tilføje lyde

– udskiftning af enkeltlyd,

   ikke-lydrette konsonanter

   og vokaler.


Hvert hæfte afsluttes med en prøv-dig-selv-side.