Artikler og bøger


Forfatter: Randi Solvang 

Udgivet på Forlaget Solvang m.fl.

Udgivet med

støtte fra

Bog om genopbygningsarbejdet i Lapland,

lige efter Anden Verdenskrigs afslutning.


Finland 1946

 

Finland gennemlevede fire krige i løbet af 27 år

fra 1918-45.

Som skrivende journalist på Skive Folkeblad og hjælpearbejder deltog min far på det første genopbygnings-hold, som blev udsendt i maj 1946 af Fredsvenners Hjælpearbejde, det senere Mellemfolkeligt Samvirke.

Erik Strømgårds artikler og breve er illustreret med samtidige fotos.

Bogen kan købes ved henvendelse til forlagetsolvang@outlook.com

– 100,- plus fragt.

Læs mere her:

Artikler

Historisk Årbog 2015

THY OG VESTER HANHERRED

Min morfars familie i THY


Familien Bertelsen, Østergård i Villerslev, kan spores tilbage til Berthel Jacobsen (1681-1757) og hans søn Jens Berthelsen (1703-1788). Var i familiens eje til ca. 1960'erne.
Et brev skrevet hjem til moderen på Bornholm i 1910 af Ingeborg, født Lyster Bidstrup (1890-1980), fortæller om et bryllup i Thy – på Østergård.

Artiklen kan downloades eller læses på ArkivThy.dk

Hent her:

Opslag fra bogen se her:

BORNHOLMSKE SAMLINGER 2017

Om min bornholmske mormors lillebror, Georg Bidstrup


Artiklen skildrer Georgs drengeår og ungdomstid i Østermarie. Familien er med i Bornholms Valgmenighed og Højskolen, som del af øens »folkelige bevægelser«.

Landbrug, sang, folkedans og gymnastik-ken bliver hans store interesser.


Som 20-årig forlader Georg Bornholm for at dygtiggøre sig på en række højskoler og uddannes til højskolelærer.

Han headhuntes i 1926 til den nyoprettede John C. Campbell Folk School i Brasstown, N.C., USA – i Appalacherne. Her bliver han i 1954-67 forstander for højskolen, som er inspireret af de danske højskoler. Den udvandringshistorie er skildret af Gunnar Solvang i Georg Bidstrup & John C. Campbell Folk School, som kan købes på 

www.ForlagetSolvang.dk

Opslag fra artiklen se her:

Artiklen kan downloades her:

BORNHOLMSKE SAMLINGER 2019

Min mormors skildring

af sin barndom i Povlsker

i 1890'erne på Bornholm


Ingeborg Lyster Bidstrup

blev født i 1890 på et husmandssted nær

Dueodde Fyr i Povlsker Sogn på Bornholm. Hun skriver som fyrreårig sin erindring i 1932 om sit barndomshjem.

Faren var snedker og moren havde været i huset i 7 år hos forstander Tang, Blågård Seminarium og Emdrupborg Højskole, København.

Det var begyndelsen

på en lykkelig, men også streng barndom med nøjsomhed og sygdom.

Årsskriftet BS2019

kan købes el. lånes på Biblioteket.

Det er tilgængeligt digitalt

på BS efter 5 år (2024). Læs her:

Opslag fra BS:

Solvang Productions

Forlagets webside

Forlaget Solvang

er oprettet i maj 2023 af Randi og Gunnar Solvang.


Har i 2023 udgivet

3 titler med egne tekster.

Vi står selv for hele bogprocessen fra skrivning af manus, korrektion af teksten, grafisk opsætning og aftale med trykkeri. Trykning er lagt uden for huset.

Gunnar Solvang:

Georg Bidstrup & John C. Campbell Folk School


En udvandrer- og højskolehistorie om den bornholmske husmandssøn Georg Bidstrup. Han rejste til USA i 1926 og blev i 1954 forstanedr på J.C.Campbell Folk School i Brasstown, NC. I dag den største højskole i USA med danske "rødder".

Rigt illustreret med originale fotos.

Læs mere om bogen her:

KONCERTER

Pianist og komponist

Rune SolvangNæste solokoncert:


Torsdag,den 11.april kl.19:30 Stengård Kirke i Gladsaxe


På programmet: Udstillingsbilleder af

Musorgskij

Oversigt over

Solvangs musik og solokoncerter 

Klik her:

Grundtonen er et komponistkollektiv,

der består af

Rune Solvang og Martin Thaning Petersen


Næste koncert:

Torsdag 13. juni 2024 kl. 19.30

 Stengård Kirke

Grundtonens webside

Klik her:

YouTubes

med Solvangs musik og solokoncerter 

Hør her: